ชามใส่อาหารชะลอการกิน

SIZE : 21.5×21.5 cm

CODE : สีเหลือง 23-02287
CODE : สีส้ม 23-02288
CODE : สีเขียว 23-02289
CODE : สีน้ำเงิน 23-02290

SIZE : 30×18 cm

CODE : สีเหลือง 23-02291
CODE : สีส้ม 23-02292
CODE : สีเขียว 23-02293
CODE : สีน้ำเงิน 23-02294

หมวดหมู่: