ที่นอนขนฟู ทรงกลม

SIZE S : 40x40x10 cm.

CODE : สีแดง 23-02166
CODE : สีชมพู 23-02167
CODE : สีเทาเข้ม 23-02168
CODE : สีเทา 23-02169
CODE : สีพีช 23-02170

SIZE M : 50x50x10 cm.

CODE : สีแดง 23-02171
CODE : สีชมพู 23-02172
CODE : สีเทาเข้ม 23-02173
CODE : สีเทา 23-02174
CODE : สีพีช 23-02175

SIZE L : 60x60x10 cm.

CODE : สีแดง 23-02176
CODE : สีชมพู 23-02177
CODE : สีเทาเข้ม 23-02178
CODE : สีเทา 23-02179
CODE : สีพีช 23-02180

SIZE XL : 70x70x10 cm

CODE : สีแดง 23-02181
CODE : สีชมพู 23-02182
CODE : สีเทาเข้ม 23-02183
CODE : สีเทา 23-02184
CODE : สีพีช 23-02185

 

หมวดหมู่: