ปลอกคอกันสัตว์เลี้ยงเลียแผล

SIZE : 6 inch.
CODE : 23-00181
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 7-8 inch.
CODE : 23-00182
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 8-9 inch.
CODE : 23-00183
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 10-11 inch.
CODE : 23-00184
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 12-14 inch.
CODE : 23-00345
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 13-15 inch.
CODE : 23-00346
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 14-16 inch.
CODE : 23-00347
สีแดง , สีชมพู , สีฟ้า , สีเขียวทหาร , สีโปร่งใส

SIZE : 16-18 inch.
CODE : 23-00348
สีโปร่งใส

หมวดหมู่: