แผ่นรองฉี่ ซักได้

SIZE : S 35×45 cm.

CODE : สีเหลือง 23-01826
CODE : สีชมพู 23-01827
CODE : สีเขียว 23-01828
CODE : สีเทา 23-01829

SIZE : M 50×70 cm.

CODE : สีเหลือง 23-01830
CODE : สีชมพู 23-01831
CODE : สีเขียว 23-01832
CODE : สีเทา 23-01833

SIZE : L 60×75 cm.

CODE : สีเหลือง 23-01834
CODE : สีชมพู 23-01835
CODE : สีเขียว 23-01836
CODE : สีเทา 23-01837

หมวดหมู่: