ที่ให้อาหาร+น้ำสัตว์เลี้ยง+ถาดกินอาหารช้า

SIZE : 19x32x13 cm.

CODE : สีฟ้า ส้ม 23-02069
CODE : สีเทา ขาว 23-02070
CODE : สีเขียว เหลือง 23-02071

หมวดหมู่: