กระบะทรายแมว

SIZE XS : 35x33x16 cm.

CODE : สีเขียวอ่อน 23-02470
CODE : สีเทา 23-02471
CODE : สีชมพู 23-02472

SIZE L : 49.5x45x22 cm.

CODE : สีเขียวอ่อน 23-02473
CODE : สีเทา 23-02474
CODE : สีชมพู 23-02475

หมวดหมู่: