ชามอาหาร/น้ำ 2 ลิตร ทรงบ้าน

Size : 44.5 x 16 x 22 ขนาด  2 ลิตร

CODE : สีชมพู 23-01982
CODE : สีเขียว 23-01983
CODE : สีขาว 23-01984

หมวดหมู่: