ชามอาหาร

SIZE :  13×12×8 cm.
CODE : สีเทา 23-02128
CODE : สีขาว 23-02127
CODE : สีเหลือง 23-02128
CODE : สีเขียวเข้ม 23-02129
CODE : สีเขียวอ่อน 23-02130
CODE : สีฟ้า 23-02131

หมวดหมู่: