ชามใส่อาหารสัตว์เลี้ยง

ขนาดเล็ก SIZE : 4.4×18 cm.

CODE : 23-00122

ขนาดกลาง SIZE : 5.5×21.5 cm. 

CODE : 23-00123

ขนาดใหญ่ SIZE : 6×26 cm. 

CODE : 23-00124

ขนาดใหญ่พิเศษ SIZE : 6×29 cm. 

CODE : 23-00125

หมวดหมู่: