สายจูงรัดอกแมว

ลายเสือ

CODE : สีเหลืองส้ม 23-01073
CODE : สีฟ้า 23-01074
CODE : สีส้ม 23-01075
CODE : สีเหลือง 23-01076

ลายเส้น

CODE : สีฟ้า 23-01077
CODE : สีชมพู 23-01078
CODE : สีเหลือง 23-01079

ลายทหาร

CODE : สีแดง 23-01084
CODE : สีน้ำเงิน 23-01085
CODE : สีเหลือง 23-01086

เรืองแสง

CODE : สีชมพู 23-01080
CODE : สีส้ม 23-01081
CODE : สีแดง 23-01082
CODE : สีฟ้า 23-01083
CODE : สีเหลือง 23-01756

ลายจุดขาว

CODE : สีฟ้า 23-01750
CODE : สีดำ 23-01751
CODE : สีชมพู 23-01752

ลายจุดสี

CODE : สีดำ 23-01753
CODE : สีน้ำเงิน 23-01754
CODE : สีน้ำตาล 23-01755

หมวดหมู่: